Movement In Exile - 20 oktober - 16 november 2012
RÖRELSE I EXIL OCH DANS I FÖRÄNDRING

Movement in exile är en inspirerande plattform för samtida danskonst med rötter i traditioner vi vanligtvis inte ser på den moderna västerländska dansscenen.

Plattformen arrangerar festivaler, gästspel, seminarier, samtal, workshopar och master classes genom Farhang förening i samarbete med flera olika partners. Movement in exile (MIE) ser bortom de begränsande förväntningarna på dansformer som till exempel flamenco, indisk klassisk dans, afrikansk dans, tango och egyptisk dans. MIE propagerar för lika villkor och status för alla olika former av dans samt bygger nätverk med olika nationella och internationella organisationer. Framförallt för att öka utbytet av koreografer, gästlärare, gästspel och erfarenheter samt för att hela tiden föra ett vitalt samtal om scenkonst med olika ursprung i både samtida och traditionell form. Viktigtför MIE är också utforskandet av de nya kontexter och förutsättningar som ständigt uppstår för dansen.

Movement in exile vill uppmuntra till aktualisering, olika dansformers möten och vidareutveckling. Vad händer med dansen då den får fortleva och förändras i en annan kontext och kultur än dess ursprungliga?

INBJUDAN/KALLELSE
till information och samtal om MOVEMENT IN EXILE/ NEXT MOVE...
Den 1 december kl.17.00-19.30 bjuder Farhang och SITE in till en informationskväll i SITEs studio med presentation av Movement in exile/next move... av projektledare/konstnärlig ledare Ulrika Larsen samt till en efterföljande öppen diskussion.
» Mer information om kvällen

VARFÖR MOVEMENT IN EXILE?
Movement in exile ser bortom de begränsande förväntningarna på dansformer som flamenco, indisk klassisk dans, nytango, egyptisk dans med mera och upptäcker samtida scenkonst, tvära kast, poetiska resor, provokationer, kärlek och förlåtelse i konflikt och ett ständigt utforskande av nya kontexter. Genom Movement in exile vill vi uppmuntra till aktualisering, olika dansformers möten och vidareutveckling.Vilka är de nya strömningarna i Buenos Aires, Sevilla, Delhi, Kairo, San Francisco och framförallt här i Sverige?

En intressant fråga är vad som händer med dansen då den får fortleva och utvecklas i en helt annan kontext och kultur än dess ursprungliga. Hur närmar vi oss publiken här? Vad händer idag på danscenen i Sverige och resten av världen inom den "icke västerländska" dansen?


Arrangör: Farhang Förening
I samarbete med: ZebraDans och Odissi Dansproduktion.
Med stöd av: Statens Kulturråd och Stockholm Stads kulturförvaltning.