Movement In Exile - Samtida dans och performance från hela världen
RÖRELSE I EXIL OCH DANS I FÖRÄNDRING

Foto:Christer Folkesson/Sinduda Studio IN YOUR EYE & LOOP

In Your Eye är den första i en serie platsspecifika danshändelser i och runt Stockholm producerade av Farhang förenings plattform för samtida dans från hela världen- Movement in exile. Utställningen Fetish Modernity är en självkritisk men sprudlande uppgörelse med idén att västvärlden har monopol på att vara modern. I samband med Fetish Modernity tar tre dansare med vitt skilda bakgrunder (Josefine Chiacchiero, Ulrika Larsen och Karin Ericson) och en ljuddesigner (Stefan Johansson) pulsen på hur det kan se ut och låta när olika kulturers danstraditioner lever vidare i nya miljöer, tider och sammanhang.

Visas 23/3, 26/3, 29/3 på Etnografiska museet i Stockholm.
» Läs mer om In Your Eye & Loop

» Publiksamtal efter föreställningen den 26/3 kl. 19.30.
VAD ÄR MOVEMENT IN EXILE?
Movement in exile är en inspirerande plattform för samtida danskonst med rötter i traditioner vi vanligtvis inte ser på den moderna västerländska dansscenen.

Plattformen producerar föreställningar, arrangerar festivaler, gästspel, seminarier, samtal, workshopar och master classes genom Farhang förening i samarbete med andra aktörer och organisationer. Movement in exile (MIE) vill få publiken att se bortom de begränsande förväntningarna på dansformer som till exempel flamenco, indisk klassisk dans, afrikansk dans, tango och egyptisk dans. MIE propagerar för lika villkor och status för alla olika former av dans samt bygger nätverk med olika nationella och internationella organisationer. Framförallt vill vi öka ett internationellt såväl som nationellt utbyte av erfarenheter och kunskap genom koreografer i samarbete, gästlärare och gästspel samt hela tiden föra ett vitalt samtal om scenkonst med olika ursprung i både samtida och traditionell form. Viktigt för MIE är också utforskandet av de nya kontexter och förutsättningar som ständigt uppstår för dansen.

En intressant fråga är vad som händer med dansen då den får fortleva och förändras i en helt annan kontext och kultur än dess ursprungliga. Hur närmar vi oss publiken? Vad händer idag på dansområdet i Sverige och resten av världen inom den samtida per definition "icke västerländska" dansen?Movement in exile är en del av Farhang förening och samarbetar under 2014 med Odissi Dansproduktion och Etnografiska museet.

Vi stöds av: Statens Kulturråd, Stockholms läns landsting och Stockholm Stads kulturförvaltning.